Chia sẻ OPPO R831k mất míc ok - Hậu Quảng Nam Mobile Services

Latest

429 HÙNG VƯƠNG - TP.TAM K

Mar 17, 2016

Chia sẻ OPPO R831k mất míc ok

Câu mic theo hình nhé các bạn, đã test ok.